Arbeidsbegeleider

Als arbeidsbegeleider sta je in voor de selectie, de begeleiding en de opvolging van het loopbaantraject van een groep medewerkers.
Tewerkstellingsplaats in Erembodegem.

TAKENPAKKET

INVULLING EN OPVOLGING OPENSTAANDE PLAATSEN

 • Je bewaakt het overzicht van de vacatures en maakt de nodige afspraken omtrent de invulling ervan.

MEDEWERKERS SELECTEREN EN AANWERVEN

 • Je maakt de profielen op voor de openstaande vacatures en maakt ze bekend via de interne en externe kanalen. Je onderhoudt hierbij de nodige contacten met externe partners (VDAB, GTB …).
 • Je voert de sollicitatiegesprekken en beslist over de aanwerving in nauw overleg met de werkvloerbegeleiders.
 • Je handelt alle formaliteiten af om de tewerkstelling in orde te brengen (contracten, administratieve verplichtingen t.o.v. externe organisaties …)
 • Je werkt nauw samen met het OCMW in de begeleiding van TWE-medewerkers.

BEGELEIDEN VAN DE MEDEWERKERS

 • Je bent verantwoordelijk voor de dossieropvolging van een 80-tal medewerkers (maatwerk, arbeidszorg, TWE)
 • Je ondersteunt de instructeurs bij de begeleiding van de medewerkers en voert functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
 • Je bewaakt en stuurt het POP (=Persoonlijk Ontwikkelingsplan)-traject van de medewerkers in tandem met de instructeur.
 • Je werkt doorstroomgericht en ondersteunt medewerkers om een gepaste tewerkstelling in het reguliere economische circuit te starten.
 • Je bouwt een netwerk uit van reguliere bedrijven die openstaan om aan de slag te gaan met mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt.
 • Je fungeert als vertrouwenspersoon (gesprekken met de medewerker ingeval van persoonlijke problemen, oplossingen bekijken of doorverwijzing in orde brengen …)

ADMINISTRATIEF WERK

 • Je verzorgt de administratie zoals het bijhouden van het personeelsdossier van de medewerker.
 • Je registreert nauwgezet de diverse begeleidingsacties.
 • Je rapporteert aan jouw coördinator.

PROFIEL

 • Je communiceert vlot : je brengt je boodschap duidelijk, overtuigend over aan de medewerkers.
 • Je bent flexibel en past je aan aan de verschillende doelgroepen waar je mee samenwerkt : de medewerkers, de diverse coördinatoren van De Loods, de externe partners en stakeholders, diverse reguliere bedrijven en maatwerkbedrijven.
 • Je slaagt er in een metapositie in te nemen bij conflictsituaties.
 • Je adviseert en begeleidt medewerkers in het formuleren van ontwikkelingsdoelstellingen.
 • Je beschikt over didactische vaardigheden of kan daarin groeien (vb. geven van sollicitatietraining, empowermentsessies,…).
 • Je hebt kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en kan op een gepaste wijze contact opnemen met reguliere werkgevers (bv. in het kader van doorstroomstages).
 • Je kan goed over jezelf reflecteren, staat open voor bijsturing en kan constructief omgaan met feedback over jouw functioneren.
 • Je hebt kennis van sociale wetgeving en de sociale economie boeit je.
 • Diplomavereisten : min. Professionele bachelor met sociale achtergrond.

AANBOD

 • Je komt terecht in een aangename, gevarieerde en stimulerende werkomgeving.
 • Samen met je collega’s arbeidsbegeleiding, de vormingsmedewerkers en de personeelsadministratie vorm je het team van de personeelsdienst.
 • Loon volgens p.c. 327.01.
 • Je krijgt een voltijds contract onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot en met 22 januari 2019 met motivatiebrief en CV: Kyra Van Isterbeek, personeelsdirecteur, mail: jobs@deloodsvzw.be

Info bij: Werner Leemans, coördinator personeelsdienst en VTO, tel.: 0496.544.709

Contact

Administratie & directie
Industrielaan 28 bus 8
9320 Erembodegem
BTW BE 0467.021.742
053 78 82 64
Mail

Boerderij
Kerrebroekstraat 145
9300 Aalst
053 77 65 72
Mail

Tuin & Klus
053 78 82 64
Mail

Restaurant De Brug
Hertshage 11
9300 Aalst
0498 86 70 19
Mail